hlavní stránka

Měření emisí - Stručný popis

  • základem agendy je pořízení údajů z dokladu „Protokol o měření emisí“
  • pořízené údaje jsou podrobeny důsledné kontrole na přípustné limitní hodnoty uložené v příslušných řídících číselnících
  • ze souborů „Emisní nálepky“ a „Osvědčení“ lze k protokolu přidělit „volnou“ emisní nálepku a osvědčení
  • konečná verze dokladu „Protokol o měření emisí“ se tiskne ve tvaru dle celostátně doporučených formulářů
  • ke každému zpracovanému protokolu se lze vrátit i v dalším období
  • agenda zajišťuje kompletní evidenci příjmu a výdeje „Emisních nálepek“ a „Osvědčení“ včetně tisku inventury jejich pohybů za určité období
  • pro některé analyzátory lze zařídit i načtení naměřených hodnot přímo do počítače, tj. bez ručního pořízení