hlavní stránka

Půjčovna mechanizace - Fakturace

  • vyúčtování všech služeb poskytnutých půjčovnou, včetně výpočtu DPH pro externí zákazníky a včetně zaokrouhlení celkové částky
  • případné zpracování daňových dokladů (faktura, dodací list, vnitropodniková převodka) lze provést přímo z jednotlivých „zapůjčení“ nebo následně do „sběrných“ daňových dokladů za určité období (týden, dekáda, na konci měsíce)
  • v tiskových sestavách a tabulkách systém poskytuje základní přehled o fakturovaných výkonech půjčovny v členění dle jednotlivých zákazníků, dle jejich zakázek, dle vozidel / mechanizačních prostředků, atd.
  • lze dohodnout i vytvoření vlastní uživatelské sestavy "Zúčtování vnitropodnikových výkonů půjčovny na jednotlivá střediska a zakázky“
  • po dohodě s autory agendy „Účetnictví“, kterou firma uživatele provozuje můžeme zajistit i automatickou generaci účetních dokladů a jejich přenos do agendy „Účetnictví“