hlavní stránka

Autodílna - Mzdové podklady

  • systém umožňuje kompletní evidenci odpracované i neodpracované doby mechaniků
  • evidence probíhají automatizovaně ze zpracovaných dokladů „Zakázkový list“
  • i na „režijní“ práce mechaniků lze sestavit speciální měsíční zakázkový list
  • výkonové údaje mechaniků jsou vztaženy k zakázkovým listům, vozidlům / mechanismům, zákazníkům
  • průběžně se eviduje i neodpracovaná doba
  • provádí se porovnání odpracované/neodpracované doby s měsíčním fondem pracovní doby, vyhodnocují se hodiny přesčasové práce
  • vytváří se obecné i rozborové sestavy s podklady pro výpočet mezd („Mzdový list“, atd.)
  • dle požadavků uživatele lze dohodnout i vytvoření vlastní uživatelské sestavy nebo rozborové tabulky