hlavní stránka

Půjčovna mechanizace - Úvodní charakteristika

Agenda „Půjčovna vozidel a mechanizace“ (dále jen agenda „Půjčovna“) je určena pro všechny firmy zajišťující zapůjčení vozidel / mechanismů pro externí nebo vnitropodnikovou potřebu. V hlavních činnostech „půjčoven“ vozidel nebo mechanizačních prostředků nebo při vedlejších (režijních) činnostech firem z oblastí dopravy a mechanizace, stavebnictví, technických služeb, vodárenských a kanalizačních, plynárenských, výstavby a údržby silnic, svozu a rozvozu zboží, atd.

Naší snahou bylo a je, vytvořit počítačové zpracování tak, aby se v co největší míře omezila ruční práce s „tužkou“ a všechny rozhodující údaje se dostaly do počítače.

Agenda „Půjčovna“ umožňuje automatizovanou evidenci celého procesu zapůjčení vozidla nebo mechanizačního prostředku během celé doby trvání zapůjčení. Od přijetí požadavku, přes realizaci a vyúčtování, až po ukončení zapůjčení.

Zpracování údajů na počítačích usnadňuje administrativu a řízení „Půjčovny“, kontroluje a objektivizuje údaje potřebné pro rozhodování vedoucích pracovníků.

Stručná charakteristika nabídky agendy:

 • Využití údajů uložených v kmenových a řídících číselnících
 • Vzhledem k odlišným požadavků na zpracování je část agendy rozdělena na zapůjčení vozidel a na půjčovnu mechanizačních prostředků
 • Zpracování celého procesu zapůjčení vozidla, tj. přijetí požadavku na zapůjčení vozidla (obecně nebo na určitý den a časové období), přidělení vozidla, tisk příslušných dokladů, zpracování údajů po vrácení vozidla, fakturace všech poskytnutých služeb půjčovny, následné zpracování dalších údajů (ujeté km, čerpání a spotřeba pohonných hmot, zúčtování a daňové doklady, atd.)
 • Zpracování celého procesu zapůjčení mechanizačních prostředků, tj. přijetí požadavku na zapůjčení, kontrola dostupnosti v rámci „volných“ mechanizačních prostředků, zapůjčení, tisk příslušných dokladů, zpracování údajů po vrácení prostředku a jeho opětovné zařazení mezi „volné“ mechanizační prostředky, fakturace všech služeb souvisejících se zapůjčením prostředku, vystavení příslušných dokladů (vyúčtování, daňový doklad, potvrzení o platbě v hotovosti, atd.)
 • Okamžitý přehled o volných, rezervovaných nebo použitých vozidlech / mechanismech
 • Tiskové sestavy a rozborové tabulky výkonů „Půjčovny“
 • Převod údajů z půjčovny vozidel do agendy „Řízení dopravního střediska“
 • Zúčtování výkonů „Půjčovny“ formou tiskové sestavy „Zúčtování výkonů půjčovny“ nebo pomocí účetních dokladů v agendě „Účetnictví“

V nadstavbových modulech:

 • Následné zpracování údajů (ujeté km, fakturace ze zapůjčení vozidel, čerpání a spotřeba pohonných hmot, zpracování potvrzenek z čerpání pohonných hmot na magnetické PH-karty, atd.) v agendě „Řízení dopravního střediska“, tj. pro vozidla z „Půjčovny“ využití celé nabídky této agendy
 • Zúčtování výkonů „Půjčovny“ v agendě „Účetnictví“
 • Sledování termínů školení řidičů referentských vozidel