hlavní stránka

Doprava - Fakturace

  • z pořízených dokladů „Záznam o provozu vozidla“ (dále jen ZPV) provede počítač automaticky výpočet fakturačních položek z provedených výkonů, za zákazníka (externí / vnitro) a na požadovanou zakázku dle zvolených smluvních cen (za celkovou částku, za km, tuny, obraty, čas použití, čas výkonu na místě, za čas nakládky a vykládky, za motohodiny, za práci zařízení, za denní pronájem, atd.). Uživatel si může sestavit i svůj libovolný „uživatelský“ výpočet fakturace a k výkonům lze zadat i fakturační příplatky za další služby (mýtné, další pracovník, práce s hadicemi, atd.)
  • fakturační položky se ukládají do systému a jsou připraveny k dalšímu zpracování
  • zpracování daňových dokladů dle jednotlivých externích a vnitropodnikových zákazníků, sestavení a tisk faktur, dodacích listů a převodek, tisk příloh s podrobným rozpisem jednotlivých fakturovaných položek (např. km celkový, čas použití, počet obratů, přepravené tuny, denní pronájem, atd.), včetně výpočtu a evidence DPH
  • v tiskových sestavách a tabulkách systém poskytuje základní přehled o fakturovaných výkonech v členění dle jednotlivých zákazníků/přepravců, dle jejich zakázek, dle vozidel,dle řidičů, dle substrátů
  • lze dohodnout i vytvoření vlastní uživatelské sestavy "Rozúčtování vnitropodnikových výkonů na jednotlivá střediska a zakázky“
  • po dohodě s autory agendy „Účetnictví“, kterou firma uživatele provozuje můžeme zajistit i automatickou generaci účetních dokladů a jejich přenos do agendy „Účetnictví“