hlavní stránka

Termíny TP, oleje - Úvodní charakteristika

Agenda „Sledování termínů TP, výměn olejů, atd.“ (dále jen agenda „TP a oleje“) je určena pro všechny naše zákazníky, kteří provozují agendu „Řízení dopravního střediska“ nebo agendu „Zakázkový systém autodílny“.

Naší snahou bylo a je, vytvořit počítačové zpracování tak, aby se v co největší míře omezila ruční práce s „tužkou“ a všechny rozhodující údaje se dostaly do počítače.

Agenda „TP a oleje“ umožňuje pro vozidla / mechanismy evidovat výkonové ukazatele a sledovat jejich překročení vzhledem k zadaných limitním hodnotám, sledovat platnosti termínově omezených skutečností, evidovat větší opravy nebo výměny vybraných agregátů na vozidle / mechanismu, evidovat speciální vybavení vozidel / mechanismů.

Systém lze rozšířit i o další sledované objekty (tlakové nádoby a jejich revize, revize hasicích přístrojů v jednotlivých budovách uživatele, atd.).

Zpracování údajů na počítačích usnadňuje administrativu a řízení, kontroluje a objektivizuje údaje potřebné pro rozhodování vedoucích pracovníků.

Stručná charakteristika nabídky agendy:

 • Využití údajů uložených v kmenových a řídících číselnících
 • Evidence základních údajů o vozidle/mechanismu
 • Sledování výkonových ukazatelů (kilometry, moto-hodiny, spotřebované pohonné hmoty, čas činnosti) u vybraných skutečností (km nebo moto-hodiny k výměně olejů, km garanční prohlídky, …)
 • Automatické sledování jejich překročení k zadaných limitním (maximálním) hodnotám (20 000 km, 250 moto-hodiny, 150 spotřebovaných litrů, atd.)
 • Sledování termínově omezených skutečností (měření emisí, technická prohlídka, ….)
 • Automatické sledování platnosti těchto termínů
 • Evidence větších oprav nebo výměn vybraných agregátů na vozidle/mechanismu (motor, převodovka, nápravy, pneumatiky, …..)
 • Sledování jejich historie a četnosti
 • Evidence speciálního vybavení vozidel/mechanismů (naviják, svářecí agregát, ….)
 • Rozsah sledovaných skutečností není omezen a volí si ho sám uživatel

V nadstavbových modulech:

 • aktualizace výkonových údajů z agendy „Řízení dopravního střediska“
 • aktualizace údajů z oprav a prohlídek v agendě „Zakázkový systém autodílny“