hlavní stránka

Termíny pracovníků - Kmenové databáze

 • uložení evidenčních a neustále se opakujících údajů je provedeno do kmenových a řídících číselníků
 • mezi nejdůležitější číselníky patří:
  • „Kmenový číselník pracovníků“
  • „Číselník sledovaných skutečností“
  • a další číselníky, které pomáhají řídit celé zpracování
 • z kmenových a řídících číselníků lze tisknout vybrané údaje, např.:
  • Seznam pracovníků dle různých třídění
  • Prezenční listiny
  • Opis sledovaných skutečností
  • atd.
 • použitý výběr lze uložit a použít příště na aktuální data číselníků