hlavní stránka

Doprava - Mzdové podklady

  • systém umožňuje kompletní evidenci odpracované i neodpracované doby řidičů
  • výpočty probíhají automatizovaně z pořízených dokladů „Záznam o provozu vozidla“ (dále jen ZPV) a údajů uložených v souboru „Kmenový číselník vozidel/mechanismů“. Uživatel si sám definuje „mzdové formy“, t.j. rozsah výkonových údajů a mzdových příplatků, které má počítač evidovat z dokladů ZPV, lze evidovat i diety (stravné)
  • výkonové údaje pracovníků jsou vztaženy k vozidlům, zákazníkům a zakázkám
  • průběžně se eviduje i neodpracovaná doba
  • provádí se porovnání odpracované/neodpracované doby s měsíčním fondem pracovní doby, vyhodnocují se hodiny přesčasové práce, u stavebních firem lze nastavit i nepravidelnou pracovní dobu
  • vytváří se obecné i rozborové sestavy s podklady pro výpočet mezd („Mzdový list“, atd.)
  • dle požadavků uživatele lze dohodnout i vytvoření vlastní uživatelské sestavy nebo rozborové tabulky