hlavní stránka

Půjčovna mechanizace - Kmenové databáze

 • uložení evidenčních a neustále se opakujících údajů je provedeno do kmenových a řídících číselníků
 • mezi nejdůležitější číselníky patří:
  • „Kmenový číselník vozidel a mechanizačních prostředků“
  • „Kmenový číselník zákazníků“
  • „Ceníky služeb půjčovny“
  • a další číselníky, které pomáhají řídit celé zpracování
 • z kmenových a řídících číselníků lze tisknout vybrané údaje, např.:
  • Seznam vozidel a mechanismů
  • Popis základních technických údajů mechanizačních prostředků
  • Zkrácený seznam externích a vnitropodnikových zákazníků
  • Ceník služeb půjčovny
  • atd.