hlavní stránka

Autodílna - Kmenové databáze

 • uložení evidenčních a neustále se opakujících údajů je provedeno do kmenových a řídících číselníků
 • mezi nejdůležitější číselníky patří:
  • „Kmenový číselník vlastních vozidel/mechanismů“
  • „Kmenový číselník zákazníků“
  • „Kmenový číselník normo-časů a fakturačních položek“
  • „Rozpis standardních oprav a pravidelných servisních prohlídek“
  • „Emisní číselníky“, „Emisní nálepky a osvědčení“
  • a další číselníky, které pomáhají řídit celé zpracování
 • z kmenových a řídících číselníků lze tisknout vybrané údaje, např.:
  • Seznam vozidel na jednotlivých střediscích
  • Seznam normočasů a fakturačních položek pro mechaniky
  • Zkrácený seznam externích a vnitropodnikových zákazníků
  • Rozpis jednotlivých operací pravidelné servisní prohlídky
  • atd.
 • použitý výběr lze uložit a použít příště na aktuální data číselníků