hlavní stránka

Termíny TP, oleje - Kmenové databáze

 • uložení evidenčních a neustále se opakujících údajů je provedeno do kmenových a řídících číselníků
 • mezi nejdůležitější číselníky patří:
  • „Kmenový číselník vozidel/mechanismů“
  • „Číselník kódů výměn, prohlídek, kontrol, oprav“
  • a další číselníky, které pomáhají řídit celé zpracování
 • z kmenových a řídících číselníků lze tisknout vybrané údaje, např.:
  • Seznamy vozidel/mechanismů dle různých třídění
  • Opis sledovaných kódů
  • atd.
 • použitý výběr lze uložit a použít příště na aktuální data číselníků