hlavní stránka

Doprava - Pohyby pohonných hmot

  • systém umožňuje kompletní evidenci pohybu pohonných hmot ve všech nádržích vozidel / mechanismů (evidence čerpání PH, evidence skutečné spotřeby, výpočet normované spotřeby, porovnání normované a skutečné spotřeby)
  • výpočty probíhají automatizovaně z pořízených dokladů „Záznam o provozu vozidla“ (dále jen ZPV) a údajů uložených v souboru „Kmenový číselník vozidel/mechanismů“. Výpočet normované spotřeby za ujeté km, za práci dle motohodin, za topení, tažení přípojných.vozidel, sklápění, přirážky za ztížené provozní podmínky, atd.
  • provádí se kontrola návaznosti počátečních a koncových stavů počítadel kilometrů (tachometr, tachograf), počítadel motohodin a stavů pohonných hmot v nádržích vozidel/mechanismů na poslední doklad ZPV v minulém měsíci, mezi jednotlivými doklady ZPV aktuálního měsíce
  • zjištěné chyb jsou signalizovány obsluze počítače a lze je opravit přímo v prvotních dokladech, kontrolu lze provádět kdykoliv (např. 25.den v měsíci mohu zjistit úplnost odevzdaných a pořízených dokladů ZPV za 1.-24.den v měsíci)
  • protože Kč ze skutečné spotřeby pohonných hmot jsou automaticky přesunuty do nákladů vozidel/mechanismů za „spotřebované pohonné hmoty“, je ke každému čerpání požadována „Potvrzenka o čerpání pohonných hmot“ (potvrzenka od čerpací stanice při čerpání za hotové nebo na magnetické PH-karty, souhrnný údaj o měsíčním čerpání u externí firmy, souhrnný údaj o měsíčním čerpání u vlastní čerpací stanice, atd.)
  • po nahrání dat ze souboru měsíčního zúčtování čerpání na magnetické karty od firem CCS, Benzina, OMV, atd. se provádí kontrola jednotlivých čerpání na potvrzenky čerpání zadané při pořízení dokladů ZPV, zjištěné chyb jsou signalizovány obsluze počítače a lze je opravit v prvotních dokladech, při měsíční uzávěrce se „nespárované“ pohyby automaticky převádí do následujícího měsíce (tj. čekají na spárovaní v následujícím měsíci)
  • agenda umožňuje kompletní evidenci údajů čerpání z PH-stojanů a evidenci čerpání PH z pojízdných nádrží (cisterny na přepravu pohonných hmot)
  • při měsíční uzávěrce se provede výpočet konečného stavu počítadel a zůstatku pohonných hmot jako počáteční stav pro následující měsíc
  • po dohodě s autory agendy „Účetnictví“, kterou firma uživatele provozuje můžeme zajistit i automatickou generaci účetních dokladů z čerpání pohonných hmot (např. zúčtovaní souborů potvrzenek od firem CCS, Benzina, OMV, atd.) a ze skutečné spotřeby pohonných hmot jednotlivých vozidel/mechanismů a jejich přenos do agendy „Účetnictví“
  • v tiskových sestavách a tabulkách systém poskytuje základní přehled o pohybu pohonných hmot ve všech nádržích vozidel/mechanismů, porovnání skutečné a normované spotřeby