hlavní stránka

Autodílna - Další moduly a výstupy

  • převod fakturovaných výkony autodílny z prohlídek a oprav vozidel/mechanismů vlastní firmy do nákladů vozidel/mechanismů v agendě „Řízení dopravního střediska“
  • automatická generace účetních dokladů z fakturovaných výkonů autodílny a jejich přenos do agendy „Účetnictví“
  • dle požadavků a zadání uživatele může agenda „komunikovat“ i s ostatními ekonomickými a provozními agendami („Účetnictví“, „MTZ“, „Vydané a došlé faktury“, atd.)
  • agenda „Sklad náhradních dílů“ pro potřeby autodílny
  • možnost centrální aktualizace „Normo-časových položek dílenských operací“
  • zjednodušené zpracování agendy „Myčka“
  • agenda „Měření emisí“
  • doplnění „Vozového sešitu“ vozidel/mechanismů vlastní firmy (výměna olejů, opravy / výměny agregátů, popis stavu vozidla, atd.)