hlavní stránka

Termíny pracovníků - Stručný popis

  • uložení základních informací o pracovníkovi (jméno, příjmení, osobní číslo, číslo střediska, adresa, telefony, email, atd.)
  • evidence všech termínově omezených skutečností (školení, prohlídka, zkouška, pas, karta CCS, …), zadání dne uskutečnění, koncového dne platnosti, popř. stručný popis
  • rozsah sledovaných skutečností si uživatel volí sám
  • automatické sledování platnosti termínů těchto skutečností k zadanému dni (volí uživatel - do 14-ti dnů, do konce měsíce, do dvou měsíců, atd.)
  • evidence všech pracovníkovi vydaných a vrácených pomůcek, prostředků a jiných materiálů
  • rozsah sledovaných pomůcek a prostředků není omezen a uživatel si ho volí sám
  • možnost tisku nevrácených pomůcek před ukončením pracovního poměru