hlavní stránka

Doprava - Úvodní charakteristika

Agenda „Řízení dopravního střediska“ je určena pro všechny firmy, které ke své činnosti používají dopravně/mechanizační prostředky. V hlavních činnostech dopravních, mechanizačních a spedičních firem nebo při režijních činnostech firem z oblastí stavebnictví, technických služeb, vodárenských a kanalizačních, plynárenských, výstavby a údržby silnic, svozu a rozvozu zboží, atd.

Naší snahou bylo a je, vytvořit počítačové zpracování tak, aby se v co největší míře omezila ruční práce s „tužkou“ a všechny rozhodující údaje se dostaly do počítače.

Zpracování údajů na počítačích usnadňuje administrativu a řízení dopravního střediska, kontroluje a objektivizuje údaje potřebné pro rozhodování vedoucích pracovníků. Systémem lze zpracovat celý vozový park uživatele - nákladní vozidla, osobní vozidla, speciální vozidla, mechanismy, malá mechanizace (pily, křovinořezy, atd.).

Základem agendy „Doprava“ je zpracování prvotních provozních dokladů vznikajících při dopravně-mechanizačních výkonech (především "Záznam o provozu vozidla", dále jen ZPV). Veškeré informace jsou vztaženy k nejdůležitějším objektům v dopravní činnosti (k vozidlům, k řidičům /zaměstnancům, k přepravcům/zákazníkům a zakázkám, k substrátům/zboží). Jako nejaktuálnější je dnes možnost využití údajů z GPS-sledování vozidel/mechanismů.

Po konzultacích s uživatelem lze z jednotlivých modulů poskládat požadovaný systém zpracování celé agendy.

Stručná charakteristika nabídky agendy:

 • Využití údajů uložených v kmenových a řídících číselnících
 • Možnost sestavení plánu výjezdu, předtisk dokladů ZPV z plánu výjezdu
 • Pořízení a důkladná kontrola všech údajů pořízených z dokladů ZPV
 • Automatické výpočty z pořízených údajů dokladů ZPV do oblastí fakturace provedených přeprav / činností / služeb, evidence pohybu pohonných hmot, odpracované doby pracovníků, statistiky výkonů vozidel/mechanismů
 • Kompletní zpracování fakturovaných položek z provedených přeprav a výkonů vozidel/mechanismů (sestavení daňových dokladů, tiskové sestavy pro zúčtování výkonů pro vnitropodniková střediska a zakázky, automatická generace „účetních“ dokladů a jejich export do agendy „Účetnictví“)
 • Kompletní zpracování evidence pohybu pohonných hmot v nádržích vozidel/mechanismů, porovnání skutečné a normované spotřeby, zpracování potvrzenek čerpání na magnetické karty (soubory firem CCS, BENZINA, OMV, atd.), automatická generace „účetních“ dokladů čerpání a spotřeby vozidel/mechanismů a jejich export do agendy „Účetnictví“
 • Evidence statistických výkonů vozidel/mechanismů, celkový čas (z toho čas jízd, nakládky / vykládky, činnosti mechanismů, čekání, údržby, oprav, bezpečnostních přestávek, atd.), celkové kilometry (z toho ložené, prázdné, s přípojnými), přepravené tuny, motohodiny, tunokilometry, atd.
 • Evidence odpracované a neodpracované doby řidičů/pracovníků
 • Kompletní evidence nákladů jednotlivých vozidel/mechanismů, uživatel si sám určuje členění nákladových kódů (pohonné hmoty, oleje, pneumatiky, ostatní materiál, mzdy, oprava, daně, pojištění, režie, atd.)
 • Zpracované údaje je možno vybrat a zobrazit v tiskových sestavách nebo tabulkách za libovolné období (den od-do, měsíční, čtvrtletní a roční období zpracování)
 • Do systému lze na základě požadavků uživatele doplnit i další tiskové sestavy z libovolných údajů evidovaných v agendě
 • Využití údajů z GPS sledování vozidel/mechanismů
 • Systém pracuje v síti nebo i jen jako „jednouživatelský“

V nadstavbových modulech:

 • Zpracování podkladů pro agendu „Silniční daně“
 • Evidence a sledování výkonů vozidel/mechanismů pro výměnu olejů, pro pravidelnou údržbu vozidel/mechanismů. Sledování termínů měření emisí, termínů STK i ostatní termínů, které je nutno na vozidlech/mechanismech hlídat a sledovat. Evidence provedených výměny nebo opravy nejdůležitějších agregátů na vozidlech, atd.
 • Zpracování agendy „Půjčovna vozidel a mechanismů“
 • Vytvoření „vlastního“ daňového dokladu (faktura, dodací list) i ze služeb, které nesouvisí s dopravně/mechanizačními činnostmi (např. faktura za pronájem garáže, atd.)