hlavní stránka

Sklad náhradních dílů - Úvodní charakteristika

Agenda „Sklad náhradních dílů“ (dále jen agenda „Sklad ND“) je určena pro všechny naše zákazníky provozující agendu „Zakázkový systém autodílny“.

Agenda „Sklad ND“ umožňuje evidenci pohybu náhradních dílů a ostatních materiálů používaných při opravách vozidel/mechanismů. Požadavek na zajištění ND, nákup, příjem na sklad, výdej na zakázkový list, na vozidlo/mechanismus, přímý prodej.

Zpracování údajů na počítačích usnadňuje administrativu a řízení „Skladu„ a „Autodílny“, kontroluje a objektivizuje údaje potřebné pro rozhodování vedoucích pracovníků.

Stručná charakteristika nabídky agendy:

  • Využití údajů uložených v kmenových a řídících číselnících
  • Evidence požadavku na zajištění ND nebo jiného materiálu
  • Realizace celého procesu nákupu ND nebo materiálu (nákup, přijetí na sklad, výdej k opravě v dílně nebo přímo na vozidlo/mechanismus, přímý prodej)
  • Řešení všech vzniklých situací (nákup za „hotové“ přímo do vozidla na dílně, zboží dodáno a hned vydáno, ale faktura přijde později, jen prodej přímo zákazníkovi, atd.)
  • Evidence použití náhradních dílů a ostatních materiálů dle zakázkových listů, dle vozidel / mechanismů, dle zákazníků, dle skupin materiálů, atd.
  • Kompletní vyúčtování pohybů na skladě za určité časové období
  • Tiskové sestavy a rozborové tabulky „Skladu ND“
  • Zúčtování příjmů/výdejů ND a ostatních materiálů v agendě „Účetnictví“

V nadstavbových modulech:

  • převod vydaných ND a ostatních materiálů do zakázkových listů agendy „Zakázkový systém autodílny“
  • převod ND a ostatních materiálů vydaných přímo na vozidlo do nákladů vozidel/mechanismů v agendě „Řízení dopravního střediska“