hlavní stránka

Doprava - Kmenové databáze

 • uložení evidenčních a neustále se opakujících údajů je provedeno do kmenových a řídících číselníků
 • mezi nejdůležitější číselníky patří:
  • „Kmenový číselník vozidel/mechanismů“
  • „Kmenový číselník pracovníků“
  • „Kmenový číselník zákazníků“
  • „Číselník fakturačních zakázek“
  • „Číselník magnetických PH-karet“
  • „Číselník nákladových a výkonových kódů“
  • „Číselník substrátů,zboží,odpadů“
  • „Číselník míst nakládky/vykládky“
  • „Číselník CCS zboží,materiálů a služeb“
  • a další číselníky, které pomáhají řídit celé zpracování
 • z kmenových a řídících číselníků lze tisknout vybrané údaje, např.:
  • Seznam vozidel na jednotlivých střediscích
  • Smluvní ceny externí a vnitropodnikové fakturace
  • Zkrácený seznam externích a vnitropodnikových zákazníků
  • Seznam pracovníků
  • atd.
 • použitý výběr lze uložit a použít příště na aktuální data číselníků