hlavní stránka

Doprava - Statistika

  • systém eviduje kompletní statistiku vozidel/mechanismů, včetně přípojných vozidel
  • výpočty probíhají automatizovaně z pořízených dokladů „Záznam o provozu vozidla“ (dále jen ZPV)
  • dle metodiky celostátní statistiky nebo dle dohody s uživatelem lze evidovat ujeté km, ložené km, km soupravy, celkový statistický čas (z toho časy jízdy, nakládky/vykládky, činnosti vozidla/zařízení, čekání, bezpečnostních přestávek, závad a oprav, časů ostatních prostojů), přepravené tuny, vypočítané tunokilometry, počet jízd, počet motohodin, atd.
  • v rámci měsíčního zpracování se evidují dny v provozu, dny v opravě a dny v prostoji
  • v tiskových sestavách a tabulkách systém poskytuje základní přehled o statistice vozidel /mechanismů, poskytuje podklady pro vyplnění statistických hlášení