hlavní stránka

Autodílna - Příjem oprav

  • přijetí zakázky přímo do počítače, popis požadovaných oprav, předpokládané ukončení zakázky, zaplacená záloha
  • sestavení a předtisk zakázkového listu pro zákazníka (předávací protokol, předběžná cena)
  • předtisk zakázkového listu pro dílenské pracovníky (popis požadovaných oprav, rozpis předpokládaných operací, včetně normo-časů trvání, rozdělení prací mezi jednotlivé mechaniky, předpokládaná cena opravy, atd.)
  • zjednodušené zadání vnitropodnikových oprav, možnost otevření zakázkového listu pro dané vozidlo/mechanismus na celý měsíc
  • zjednodušené zadání pravidelných servisních prohlídek, využití uložených popisů pravidelně se opakujících prohlídek a oprav (prohlídka typu „A“ nebo „B“, prohlídka po ujetí 20 000 km, atd.)