hlavní stránka

Sklad náhradních dílů - Kmenové databáze

 • uložení evidenčních a neustále se opakujících údajů je provedeno do kmenových a řídících číselníků
 • mezi nejdůležitější číselníky patří:
  • „Číselník náhradních dílů a ostatních materiálů“
  • „Soubor stavu zásob ND a ostatních materiálů na skladě“
  • „Kmenový číselník zákazníků“
  • „Číselník dodavatelů“
  • a další číselníky, které pomáhají řídit celé zpracování
 • z kmenových a řídících číselníků lze tisknout vybrané údaje, např.:
  • Stav zásob ND a ostatních materiálů
  • Seznam dodavatelů
  • Zkrácený seznam externích a vnitropodnikových zákazníků
  • atd.
 • použitý výběr lze uložit a použít příště na aktuální data číselníků