hlavní stránka

Autodílna - Fakturace

  • z pořízených dokladů „Zakázkový list“ provede počítač fakturaci provedených prací dle normo-časů nebo dle smluvních cen (nebo jejich kombinací), včetně výpočtu DPH pro externí zákazníky a včetně zaokrouhlení celkové částky
  • případné zpracování daňových dokladů (faktura, dodací list, vnitropodniková převodka) lze provést přímo z jednotlivých zakázkových listů nebo následně do „sběrných“ daňových dokladů za určité období (týden, dekáda, na konci měsíce)
  • v tiskových sestavách a tabulkách systém poskytuje základní přehled o fakturovaných výkonech autodílny v členění dle jednotlivých zákazníků, dle jejich zakázek, dle vozidel / mechanismů, dle druhů oprav, atd.
  • lze dohodnout i vytvoření vlastní uživatelské sestavy "Zúčtování vnitropodnikových výkonů autodílny na jednotlivá střediska a zakázky“
  • po dohodě s autory agendy „Účetnictví“, kterou firma uživatele provozuje můžeme zajistit i automatickou generaci účetních dokladů a jejich přenos do agendy „Účetnictví“
  • fakturované výkony autodílny z prohlídek a oprav vozidel/mechanismů vlastní firmy vstupují automatizovaně do nákladů vozidel/mechanismů v agendě „Řízení dopravního střediska“