hlavní stránka

Doprava - Náklady

  • systém umožňuje kompletní evidenci nákladů a výkonů jednotlivých vozidel/mechanismů, které kdy na vozidlech/mechanismech vznikly
  • rozsah a strukturu sledovaných nákladů si volí uživatel sám (náklady na pohonné hmoty, oleje, pneumatiky, mzdové, na opravy vozidel, odpisy, pojištění, leasing, režijní, ostatní finanční náklady, …)
  • výkony pro vnitropodnikové a externí přepravce přiřazuje počítač na základě zpracování fakturačních položek
  • pro zjednodušení zadávání opakujících se nákladů (měsíční odpisy, čtvrtletní pojištění, roční dálniční známka, atd.) se tyto náklady zapíší do souboru „standardních nákladu“ a počítač je sám dle požadované periody (měsíční, čtvrtletní, půlroční, roční) zapisuje do souboru nákladů vozidel/mechanismů
  • některé náklady, které se pořizují v jiných agendách (např. z agendy „MTZ“ vydané materiály z výdejky, z agendy „Účetnictví“ drobný nákup, atd.) lze automaticky nahrát z těchto agend
  • v tiskových sestavách a tabulkách systém poskytuje základní přehled o nákladech a výkonech jednotlivých vozidel/mechanismů, nejzajímavější jsou sestavy za delší časové období (půlroční, roční, atd.)