hlavní stránka

Doprava - Vstupní doklady

 • postupem času jsme shromáždili několik vstupních dokladů ZPV, které naši zákazníci používají nebo používali k popisu dopravně/mechanizačních činností (poklepáním na doklad se objeví jeho vzor)
  • „Záznam o provozu nákladního vozidla“ (SEVT): přední, zadní, kopie
  • „Záznam o provozu osobního vozidla“: přední, zadní
  • „Záznam o provozu mechanismu“
  • Počítačový doklad „Záznam o provozu vozidla“ naší firmy: přední, zadní
  • Analytický počítačový „Záznam o provozu vozidla“ naší firmy: přední, zadní, kopie
  • „Měsíční hlášení o provozu vozidla/mechanismu“
  • Doklad našich zákazníků (vzor 05): přední, zadní,
  • Další doklad: Zde může být i doklad Vaší firmy
 • pro usnadnění dispečerské práce lze sestavit plán výjezdu vozidel/mechanismů na další den, resp. na další dny, lze využít i údaje z uložených žádanek/objednávek
 • ze sestaveného plánu výjezdu se pomocí tiskárny počítače tisknou údaje přímo do formulářů dokladů ZPV, tj. výdej dokladů ZPV pro řidiče probíhá přes tiskárnu počítače
 • systém též dovoluje definovat standardní přiřazení vozidlo-osádka-úkoly s tím, že pro každé vozidlo lze definovat neomezený počet různých kombinací (různí řidiči, různá přípojná vozidla, různé úkoly)
 • pak lze vydat doklad ZPV z libovolného takto uloženého přiřazení