hlavní stránka

Autodílna - Vyúčtování zakázek

 • kontrola termínů předpokládaného ukončení zakázek
 • doplnění prací provedených jednotlivými mechaniky, s využitím údajů z uložených pravidelně se opakujících položek a normo-časových operací
 • doplnění použitého materiálu, náhradních dílů
 • fakturace provedených prací dle normo-časů nebo dle smluvních cen (nebo jejich kombinací)
 • sdělení zákazníkovi o dalších nalezených závadách a předpokládaných opravách v dalším období
 • ukončení zakázky, výpočet DPH, zaokrouhlení celkové částky
 • tisk vyúčtování zakázkového listu s rozpisem provedených prací a použitého materiálu
 • sestavení a tisk daňového dokladu (faktura, vnitropodniková převodka), tisk stvrzenky o hotovostní platbě (příjmový doklad)
 • sestavení a tisk dokladu „Emisní protokol“ z měření emisí
 • lze se vrátit k libovolnému zakázkovému listu z minulých období a znovu vytisknout vyúčtování, daňový doklad, kompletní opis všech údajů zakázkového listu


 • informační systém sleduje:
  • termíny ukončení zakázek
  • rozpracované a dokončené zakázky
  • zakázky pro jednotlivé zákazníky, dle vybraných druhů oprav, dle vozidel/mechanismů
  • zpětný přehled o všech provedených opravách vybraných vozidel/mechanismů, přehled o prováděných operacích dle jednotlivých mechaniků (kdo opravoval brzdy, atd.)