hlavní stránka

Technologie

Technická specifikace

  • Informační systém QI pracuje na bázi klient/server a může být provozován ve 2-4 vrstvách.
  • Podporovány jsou databázové platformy Microsoftu, Oracle a Sybase ASE.
  • Na straně serveru jsou podporovány operační systémy Microsoftu včetně 64 bitové verze.
  • Všechny aplikace může uživatel spouštět v prostředí Windows nebo přes Internet pomocí webového prohlížeče.
  • Systém je optimalizován pro terminálový přístup, i mobilní přístup.
  • Podpora technologie tlustého (klade větší nároky na klienta) i tenkého klienta (na straně klienta probíhá jen minimum aplikační logiky).

Nároky na hardware

  • Databázový server - Procesor Intel Pentium III min. 1GHz, paměť minimálně 1GB
  • Aplikační server - Procesor Intel Pentium III min. 1GHz, paměť minimálně 512 MB
  • Klient - Procesor Intel Celeron min. 400 MHz, paměť minimálně 64 MB

Exporty dat

  • QI podporuje formáty HTML, DBF, TXT, RTF, XML, XLS, PDF a další

QI Builder

Jedinečný vývojový nástroj nové generace, který dokáže věrně objektově modelovat realitu, a to bez omezení. Jedná se o vlastní unikátní integrované prostředí, v němž je možné modifikovat informační systém QI podle specifických potřeb každého klienta. Díky němu lze také vyvíjet a upravovat databázové aplikace až 8x rychleji než pomocí všech v současnosti známých vývojových prostředků. QI Builder propůjčuje informačnímu systému QI jeho ojedinělou elasticitu, tj. nadprůměrnou schopnost rychle se přizpůsobovat měnícím se požadavkům zákazníka.
…..více o QI Builderu naleznete na stránkách výrobce.

QI DNT (Data Network Technology)

Díky této technologii, která je vyvinuta pro QI, bylo možné vytvořit informační systém, který dokáže věrně namodelovat dynamicky se měnící organizační strukturu, procesy i toky dokladů ve Vaší organizaci. Nový pohled na informace či zjištění nových souvislostí mezi nimi je snadné a rychlé právě díky QI DNT.

QI IC (QI Internet Connector)

Systém QI může být přístupný všem, kteří to potřebují, prostřednictvím Internetu. QI IC Vám umožní funkčnost Vámi používaného systému QI v prostředí lokální počítačové sítě kompletně posunout do prostředí Internetu. Manažeři, kteří často cestují, mohou do systému přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče. Také pro elektronické obchodování není třeba pořizovat specializovanou aplikaci typu e-commerce, ale stačí prostřednictvím QI IC využít již existující vlastnosti systému. Komunikace mezi Vámi a Vašimi partnery, mezi Vámi a Vašimi pobočkami, mezi Vámi a kýmkoliv, kdo má povolený přístup do Vašeho systému se zrychlí, zkvalitní a zefektivní. Rychlost reakce na změny vnějšího prostředí je důležitá nejen pro podnik samotný, ale zejména pro celý odběratelsko-dodavatelský řetězec. Systém QI má zabudovanou silnou podporu Internetu, jako stěžejního komunikačního a informačního média současnosti a nejbližší budoucnosti. S patřičně vysokou bezpečností je umožněna elektronická výměna informací a dokumentů mezi obchodními partnery (někdy označováno zkratkou B2B - business to business).

QI MLT (QI Multi Language Technology)

Postupně se globalizující svět s sebou přináší vytváření mezinárodních vlastnických struktur podniků, sestavují se mezinárodní pracovní týmy apod. Z toho plyne, že s jedněmi informacemi musí současně pracovat více uživatelů v různých jazycích. Přesně tuto funkčnost zabezpečuje QI MLT. Systém pro práci v jiném jazyce nevyžaduje žádné programové změny a prostě komunikuje stejným jazykem jako právě do systému přihlášený uživatel. Samozřejmostí jsou vícejazyčné tiskové výstupy.

QI DDOD (Distributed Development of Object Dataabases)

Vyspělá technologie, která umožňuje vysoce efektivní distribuovaný vývoj objektových databázových aplikací. Je založena na transferu objektů, opatřených celosvětově unikátními identifikátory. Dílčí aplikace vytvořené několika nezávislými vývojovými týmy, pomocí vývojového nástroje QI Builder, je možné snadno sloučit do jedné výsledné kompaktní objektové databázové aplikace. Tato technologie otevírá zcela nové pole pro efektivní kooperaci nezávislých vývojářských subjektů a nové možnosti koordinace distribuovaných vývojářských kapacit při tvorbě rozsáhlých informačních systémů.