hlavní stránka

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl je komplexním odvětvím, které do značné míry ovlivňuje další průmyslová odvětví a je klíčový pro českou ekonomiku. Firmy v oboru musí čelit silné konkurenci, která s sebou nese enormní tlak na snižování nákladů.

Je pro vás klíčové maximální využití výrobní kapacity a optimalizace lidských zdrojů zvlášť v době, kdy je čím dál těžší sehnat kvalifikované pracovníky?

Informační systém QI rozumí specifikům automobilového průmyslu. Naši zákazníci kladou důraz na optimální fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Zároveň potřebují, aby jejich systém uměl kontinuálně sledovat pravidelné zpřesňování dodávek a tím usnadnil vyhodnocování změn objemu výroby a plánování.

Nezáleží na tom, v jaké oblasti automobilového průmyslu působíte, zda se vaše firma zaměřuje na výrobu nebo na prodej či servis. Systém QI podporuje společnosti napříč celým dodavatelsko-odběratelským řetězcem především v těchto oblastech:

  • Dlouhodobé plány prodeje, výroby a nákupu a jejich porovnání s očekávanou skutečností a realitou
  • Rámcové kontrakty a odvolávky
  • Podpora EDI komunikace (VDA, …)
  • Promítání odvolávek do plánu výroby a nákupu
  • Obchodní konfigurace výrobku s vazbou na varianty technické dokumentace
  • Plánování na výrobních kapacit a lidských zdrojů
  • Projektové řízení předvýrobních etap
  • Expedice – balení, tisky etiket s čárovým kódem na balení