hlavní stránka

QI manažer

Modul QI MANAŽER je velmi silným analytickým nástrojem jsou manažerské přehledy. Aplikace je určena zejména těm uživatelům IS, kteří potřebují rychle a jednoduchým způsobem získávat data k analýze z informačního systému v přehledné, uživatelem definované podobě. Takto uspořádaná data lze třídit, filtrovat, sčítat a dávat do různých, jiným způsobem těžko definovatelných souvislostí. Tento nástroj využívá tabulkového procesoru MS Excel 2000 a OLAP databáze. Velkou výhodou je možnost analýzy zobrazených informací pomocí tzv. drill-down - propadání se. Tato metoda umožňuje analyzovat informace od vyšších celků až na jednotlivé položky, ze kterých se tyto celky skládají. Systém dává možnost vytvářet si z nadefinovaných pohledů různé typy grafů. Tyto grafy nejsou však pouhým obrázkem - lze s nimi, stejně jako s tabulkami, aktivně pracovat. Celá aplikace pracuje metodou off-line - to znamená, že nejdříve vybere pouze data nezbytně nutná k požadované analýze a potom je dávkově "načerpá" do speciální databáze - datové kostky. Svá data si tak uživatel může přinést domů např. na notebooku, na kterém samotný informační systém nemusí mít vůbec nainstalovaný. Data je možno pravidelně "občerstvovat" pomocí "časovačů" QI, které v předem definovaných intervalech aktualizují data v OLAP databázi.