hlavní stránka

Finance

"Řízení finančních toků je alfou a omegou každé organizace. Nestačí je sledovat pohyby, ale včas odhalit změny a nové trendy. Jen správná a rychlá reakce je zárukou úspěchu a jen s dobrým nástrojem k němu lze dojít."

Pro koho je přínosem

Pro každou organizaci, která hledá cestu jak zlepšit sledování, řízením a optimalizaci finančních toků. Těm modul nabízí veškeré potřebné nástroje pro práci s finančními doklady a jejich snadnou správu.

Co pomáhá řešit

Modul Finance vám pomůže efektivněji řídit tok financí ve vaší organizaci, umožní vám včas zachytit a uchopit obchodní příležitosti a maximálně využít váš potenciál. Nebude brzdou pro vaše činnosti, ale naopak se vydá směrem, kterým půjdete vy a poroste s vámi. Vy stanovíte pravidla a systém se postará o jejich dodržování.

Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

 • Pohledávky, základní finance
 • Periodická fakturace
 • Hromadný tisk faktur
 • Závazky
 • Pokladny
 • Banky (Bankovní účty, příkazy k úhradě)
 • Elektronická komunikace s finančními institucemi
 • Upomínky a penalizace
 • DPH
 • Celní deklarace (JCD)
 • Odsouhlasení závazků
 • Tisky poštovních poukázek
 • Zápočty pohledávek a závazků
 • Postoupení pohledávek
 • Nákup pohledávek
 • Skonto pohledávek

Popis modulu

Modul Finance bude vaším silným a spolehlivým pomocníkem při zpracování pohledávek, závazků, bankovních i pokladních plateb, při vedení knihy bankovních účtů či komfortní pokladní knihy. Pokladny i účty můžete vést v libovolných měnách. Jednotlivé součástí modulu vám usnadní í práci s vydanými a přijatými fakturami, dobropisy, zálohovými listy či proforma-fakturami, převzatými pohledávkami a závazky, dokumenty JCD, upomínkami, penalizačními fakturami, pokladními příjemkami a výdejkami, příkazy k úhradě, bankovními výpisy atd.

Veškeré doklady mohou mít charakter tuzemských nebo zahraničních dokladů a můžete je vystavovat v různých měnách. Evidence dokladů je podpořena podrobnými knihami a upravitelnými tiskovými přehledy.

Samozřejmostí je elektronická komunikace s bankami. Stejně samozřejmá a příjemná je i návaznost na evidenci DPH a ostatní související agendy.

Kdykoli můžete rychle zjistit veškeré detaily o každé položce nebo naopak zobrazit mezisoučty za vybrané množiny záznamů a veškeré přehledy filtrovat a třídit podle libovolného údaje a opět zpětně z přehledů vždy velmi rychle a snadno zobrazíte celý kompletní doklad.

Párování vám umožní provádět celkové nebo i částečné úhrady závazků a pohledávek.

Položky bankovních výpisů zase můžete snadno párovat s pohledávkami i závazky.