hlavní stránka

Řízení projektů

"S rostoucí složitostí projektu stoupají i nároky na plánování a koordinaci využití všech dostupných zdrojů. Nalézt kritickou cestu, dodržet rozpočet a vyhovět náročným požadavkům a termínům je často těžké i s pomocí sofistikovaných nástrojů, bez nich je to pak téměř neuskutečnitelné."

Pro koho je přínosem

Pro společnosti, které chtějí nejen úspěšně uplatňovat tuto formu moderního řízení složitých úkolů, ale současně mají vysoké nároky na optimalizaci využívaní disponibilních kapacit a jejichž činnost a bezproblémové fungování je závislé na souhře a spolupráci zaměstnanců a na hladkém navazování procesů a operací.

Co pomáhá řešit

S modulem Řízení projektů lépe zvládnete plánování, organizaci a vedení projektů a jejich jednotlivých fází. Snáze rozpoznáte kritické body a milníky a můžete soustředit svou energii a úsilí na nejcitlivější a nejrizikovější místa projektů aniž byste ztratili kontrolu nad jejich zbývajícími částmi.

Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

  • Projekty
  • Kapacity
  • Osobní plán práce
  • Úkoly v rámci projektu

Popis modulu

Funkce a nástroje modulu Řízení projektů nabízí pohledy na všechny dostupné zdroje, jako jsou osoby, pracoviště, technické prostředky, materiál, ale zobrazuje také pohledy na jednotlivé projekty a dílčí úkoly (akce). Okamžitě můžete získat dokonalý přehled o volných kapacitách a reagovat na změny a nenadálé situace a projekty podle potřeby upravovat či aktualizovat. Modul zajišťuje propojení kapacit jednotlivých zdrojů v rámci projektu a optimalizaci jejich využití tak, abyste z nich mohli vytěžit maximum. Uživatelé mají k dispozici Ganttovy grafy umožňující přehledné plánování činností a kontrolu jejich návaznosti a diagramy čerpání kapacit zdrojů v čase. Kapacity zdrojů (osob, pracovišť, …) definujete na základě zvoleného kalendáře, v němž jsou podchyceny svátky, odstávky a dovolené zaměstnanců.

Úkoly jednotlivých osob zobrazíte a naplánujete pomocí osobních plánů s využitím kalendáře doplněného informacemi o disponibilní kapacitě v daném dni, a další funkce modulu vám usnadní rozdělování a sledování dílčích úkolů v rámci projektu.