hlavní stránka

Projektová činnost

S rostoucími nároky na řízení složitých projektů se zvyšují i nároky kladené na ERP, které tuto problematiku zpracovávají. Balíček Projektování QI umožňuje řídit projekty na profesionální úrovni a ve standardech vyžadovaných legislativou.

Systém QI pomáhá vytvořit veškeré podklady pro projekt, podklady tvorbu studií proveditelnosti, technických či ekonomických studií, ale především podporuje hladký průběh samotného projektu. Díky komplexnosti systému QI je zaručeno i propojení projektové činnosti a zařazení do hierarchické struktury spolu s náklady, výnosy, lidskými zdroji, apod.

Projektování QI je koncipováno pro:

 • společnosti zabývající se projektovou, inženýrskou, konzultační a poradenskou činností
 • projekčně - inženýrské organizace
 • stavební firmy provádějící pozemními i podzemní, energetické či vodohospodářské stavby

QI Vám zjednoduší činnosti při:

Zakládání projektu:

 • Přiřazení zodpovědné osoby k projektu
 • Definování plánovaných dat zahájení a ukončení
 • Tvorba grafů kapacit zdrojů
 • Časové pohledy na projekty
 • Tvorba a hlídání rozpočtů

Realizaci projektu:

 • Připojení nákladových a výnosových dokladů k libovolné úrovni pojektu
 • Grafické zobrazení průběhu projektu a návaznosti činností - Ganttův graf
 • Generování a kontrola akcí a úkolů
 • Zjištění vytíženosti kapacit

Vyhodnocování projektu:

 • Porovnání plánovaného stavu se skutečností
 • Vyhodnocování projektu z pohledu financí, kapacit a výsledku
 • Možnost ocenění činností na základě tarifu

Doporučujeme:

Řešení zahrnuje funkčnosti napříč celým systémem QI. Zákazníci nejčastěji využívají moduly: