hlavní stránka

Finanční účetnictví

"Široká podpora účetních procesů je dnes již samozřejmostí. Co nás odlišuje od ostatních je přehlednost, pohodlné a intuitivní ovládání, bezproblémová provázanost s ostatními částmi systému a přizpůsobivost potřebám zákazníků."

Pro koho je přínosem

Standardní funkce využijí veškeré organizace účtující v podvojném účetnictví, rozšířené funkce přivítají organizace zpracovávající velké množství dokladů, organizace s pobočkami a středisky či neziskové organizace.

Co pomáhá řešit

Modul představuje řešení pro oblast účetnictví a související procesy a postupy, jako je sledování peněžních toků, rozpočtování či vytváření souhrnných výkazů. Funkce předkontace zjednodušuje a usnadňuje účtování standardních dokladů a vede tak k významné úspoře času a nákladů.

Obchodní jednotky zahrnuté v modulu

  • Podvojné účetnictví
  • Předkontace
  • Uživatelské předpisy sestav
  • Účtárny – účetní deníky
  • Definovaná sestava Cash Flow
  • Konsolidace
  • Rozpočty
  • Vnitropodnikové účetnictví
  • Rozpouštění nákladů
  • Export účetních dat pro neziskové organizace

Popis modulu

Modul Finanční účetnictví vám nabízí komplexní zpracování veškerých účetních zápisů. Vytváří pevný vztah mezi prvotním dokladem a jeho účetním obrazem a tím zajišťuje soulad účetních zápisů s prvotními doklady. Můžete upravovat předem definované účtové osnovy pro různé druhy účetních jednotek (organizací) a účtovat do několika účetních období současně. Rychle si zvyknete na efektivní pohledy na seznamy účetních zápisů s rozsáhlými možnostmi jejich třídění a filtrace např. podle syntetických či analytických účtů, zakázek, středisek, obchodních partnerů, období, s jejichž pomocí se budete snadněji orientovat ve velkém množství dat. Pro jednotlivé účty můžete nastavit různé stupně ochrany před prováděním neoprávněných změn. Veškeré potřebné tiskové výstupy pořídíte prostřednictvím široké palety standardních i analytických sestav a výkazů.

Pomocí nástroje pro předkontování lehce definujete předpokládané účetní vztahy pro jednotlivé druhy dokladů, druhy zboží, sklady, pokladny atd.

Manažeři a další vedoucí pracovníci ocení možnost zpracování účetních dat do podoby hodnotných informací prostřednictvím vypočítaných účetních sestav, které jsou vhodné pro získání nejrůznějších přehledů či speciálních ukazatelů.

Vnitropodnikové účetnictví využijete k zúčtování a rozdělení výnosů a nákladů mezi hospodářská střediska organizace.

Modul vám nabízí další skvělé funkce, jako jsou účetní deníky, předdefinovaná účetní sestava pro vyčíslení peněžních toků za určité období, možnost vytvoření konsolidované účetní uzávěrky a dalších přehledů či sledování rozpočtu (plánu) zůstatků a obratů na vybraných účtech v rámci podvojného účetnictví a další.

Naučte se pomocí tohoto modulu vidět víc a dál, získat více informací a vytěžit z nich maximum pro vaši organizaci.