hlavní stránka

Výkup surovin

Společnosti zabývající se výkupem, ať už se jedná o výkup druhotných surovin nebo jiných komodit, vyžadují od ERP řešení řadu specializovaných funkcionalit. Při výkupu se provádí řada, na sebe navazujících činností - jako vážení, druhová klasifikace, ocenění, apod. K usnadnění vaší práce jsou v QI již přednastavené procesy včetně přednaplněných číselníků.

Systém QI Vám umožní:

 • Tvorbu výkupního listu
 • Vazbu na vážní systémy
 • Tvorbu a evidenci rozborových listů
 • Evidenci atestů
 • Souhrnná měření a rozbory
 • Přiřazení několika úrovní vratných i nevratných obalů k různým surovinám
 • Předruhování výkupní komodity v závislosti na výsledcích rozboru
 • Tvorbu výkupních cen
 • Výpočet poplatků za dočasně skladované komodity
 • Evidenci příjemek, výdejek, nákupních i prodejních listů
 • Evidenci vnitřních pohybů komodit
 • Tisky vážních lístků
 • Skladovou evidenci materiálu i zboží (různé metody oceňování), včetně sledování šarží, apod.
 • Evidenci obchodních partnerů – zákazníků, odběratelů
 • Rozdělování odpadů, druhotných surovin, směsných odpadů
 • Rozdělování komodit podle různých výkupních skupin
 • Komplexní provázanost na standardní obchodní či finanční moduly

Moduly, které doporučujeme: